۹۷ نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، باحضور نمایندگان کاتو و هیتاچی سومیتومو تهران