۹۷ بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

روبروی سالن خلیج فارس -فضای باز بین ۳۱-۴۴ غرفه ۳۹۱۰