جلسه هماهنگی و بازدید از سایت هیتاچی سومیتومو در دبی